ONZE BETROKKENHEID BIJ HET MILIEU

Wij vertellen verhalen die toekomstige generaties zullen blijven inspireren. Daarom geloven wij dat betrokkenheid bij de bescherming van het milieu de hoeksteen is van elke beslissingen die wij nemen. Wij willen een positieve erfenis achterlaten voor toekomstige generaties.

Al bijna een eeuw staat milieubescherming centraal in de commitments van The Walt Disney Company.

Als belangrijkste toeristische bestemming in Europa heeft Disneyland Paris een aanzienlijke impact op het milieu als gevolg van het grote aantal gasten en activiteiten. Daarom is het voor ons van cruciaal belang dat onze ecologische voetafdruk – direct en indirect – kleiner wordt, dat wij ons milieubewustzijn vertalen in concrete maatregelen en projecten en dat onze gewoonten veranderen.

Klimaat

UITSTOOT

Wij proberen onze uitstoot te verminderen door manieren te vinden om de energie-efficiëntie te verbeteren, ons verbruik te verminderen en alternatieve, koolstofarme energiebronnen te gebruiken.

De uitstoot van broeikasgassen die afkomstig is van onze rechtstreekse activiteiten (scopes 1 en 2), komt voornamelijk door energieverbruik (gas, brandstof, elektriciteit).

De uitstoot van broeikasgassen uit onze indirecte activiteiten (Scope 3*) is vooral te wijten aan onze merchandisingactiviteiten, restaurants, inkopen en afvalstromen.

* BKG-protocol met uitzondering van de verplaatsingen van gasten.

0 %

VAN DE VERWARMINGSBEHOEFTE WORDT JAARLIJKS GEDEKT DOOR GEOTHERMISCHE ENERGIE

0 %

VAN DE VERLICHTING IN HOTELS BESTAAT UIT LED-VERLICHTING

0 %

VAN DE ATTRACTIES IS UITGERUST MET LED'S IN GEBIEDEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR GASTEN

Essentiële hulpbron

WATER

Water is een essentiële hulpbron en een belangrijk onderdeel van de gastervaring in Disneyland Paris. Wij zijn ons bewust van het belang om het evenwicht in het lokale systeem te bewaren en de schoonheid en magie van onze Parken te waarborgen door middel van een verantwoord waterbeheer.

Daarom hebben we een strategie uitgewerkt om het gebruik van drinkwater te optimaliseren en tegelijk alternatieven te ontwikkelen voor de opvang van regenwater en het gebruik van bestaande waterbronnen.

0 %

MINDER DRINKWATERVERBRUIK TUSSEN 2012 EN 2022

0 M m3

AAN DRINKWATER BESPAARD SINDS 2013

Klimaat

MATERIALEN, AFVAL EN CIRCULAIRE ECONOMIE

Door het geproduceerde afval te verminderen en te hergebruiken, willen we het verlies aan biodiversiteit, de vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen beperken.

We zijn samenwerkingsverbanden aangegaan om bewustwording te creëren en activiteiten te ontwikkelen die aansluiten op een meer circulaire economie.

0 %

TERUGWINNING VAN BOUWAFVAL

Essentiële hulpbron

BIODIVERSITEIT

Menselijke activiteit en de daarbij horende effecten op het milieu hebben een belangrijke en vaak negatieve impact op de biodiversiteit.

We zetten ons in om de biodiversiteit te beschermen. Wij passen strategieën toe voor het behoud en het herstel van de natuurlijke habitats in onze omgevingen en maken onze gasten en Cast Members bewust van het cruciale belang van het behoud van biodiversiteit.

+ 0 Hectare

AAN WEILANDEN, BRAAKLAND EN ONDERGROEI BEGRAASD DOOR OUESSANTSCHAPEN

0

HECTARE GROEN

+ 0

CAST MEMBERS IN HET TUINBOUWTEAM

0 m2

AAN MOESTUIN

BETROKKENHEID

ONTDEK DE ENERGIEBESPARENDE INSPANNINGEN VAN THE WALT DISNEY COMPANY

De acties die we ondernemen om energie te besparen in Disneyland Paris maken deel uit van een bedrijfsbrede inzet voor het milieu. Samen nemen we stappen om onze ecologische voetafdruk te verminderen, dieren in het wild en hun natuurlijke habitat te beschermen en verhalen te creëren die optimisme inspireren voor een, duurzamere toekomst.

Skip to content