Algemene gebruiksvoorwaarden

AANDACHTIG LEZEN VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

Door deze website te gebruiken, stemt u impliciet in met de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. 

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE 

De website disneylandparis-news.com (hierna “de Website”) wordt u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw instemming met gebruiksvoorwaarden van de website (de “Gebruiksvoorwaarden”).  

Euro Disney Associés S.A.S. behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U dient de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Om na te gaan of de Algemene Gebruiksvoorwaarden gewijzigd zijn sinds uw laatste bezoek, raadpleegt u de datum van de laatste bijwerking bovenaan deze pagina. 

 

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN DOCUMENTEN 

De Website biedt de volgende diensten aan: 

  • Toegang tot informatie over het bedrijf Euro Disney Associés S.A.S. en andere content met betrekking tot de Disneyland Paris parken en personages © Disney • Pixar © & TM Lucasfilm Ltd. © MARVEL. Deze informatie kan vrij worden geraadpleegd door alle bezoekers van de Website.  
  • Functies die ter beschikking worden gesteld van de gebruikers van de Website (zoals toegankelijkheid en contactverzoeken). De gebruiker kan bovendien bepaalde inhoud van de website delen via websites van derden die niet gepubliceerd worden door Euro Disney Associés S.A.S. (YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest).  

Wijziging van deze documenten, met inbegrip van alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen, vormt een inbreuk op het auteursrecht van Disney Enterprises, Inc. (de licentiegever) en zijn andere eigendomsrechten.  

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Euro Disney Associés S.A.S. bezit alle rechten die nodig zijn voor de verspreiding en het gebruik van de Website en de onderdelen ervan (met name informatie, teksten, afbeeldingen, personages, video’s, logo’s, tekeningen, handelsmerken, infographics, gegevensvisualisatie, enz. – hierna de “Website-elementen” genoemd). De reproductie van alle op onze Website gepubliceerde inhoud is uitsluitend toegestaan ter informatie, niet voor  commerciële doeleinden en binnen de grenzen en voorwaarden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, voor de duur dat de Website beschikbaar is. De Website-elementen kunnen worden gebruikt op voorwaarde dat ze niet worden gewijzigd en dat alle vermeldingen van intellectuele eigendom (met name auteursrechten) behouden blijven. Euro Disney Associés S.A.S. geeft toestemming voor het gebruik van persberichten, infografieën, persdossiers en kerncijfers die op de Website worden gepubliceerd door professionele journalisten, uitsluitend in het kader van hun werk. 

HYPERLINKS 

Sommige hyperlinks op de Website leiden naar websites van derden die niet door Euro Disney Associés S.A.S worden gepubliceerd (YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). Bijgevolg sluit Euro Disney Associés S.A.S. elke aansprakelijkheid uit voor (i) elke inhoud of dienst die wordt aangeboden op deze websites van derden, (ii) elk verlies of elke schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites van derden en (iii) de wijze waarop uw gegevens op de websites van derden worden verwerkt. Het plaatsen van links naar pagina’s van de Website op websites van derden is toegestaan op voorwaarde dat (i) de grootte of het uiterlijk van de Website-elementen op geen enkele wijze wordt verwijderd of gewijzigd, (ii) de personages, namen, handelsmerken en andere onderscheidende tekens waarvoor Euro Disney Associés S.A.S. de gebruiks- en exploitatierechten op de Website bezit niet worden gebruikt en (iii) de website van derden waarop de Website-link voorkomt, voldoet aan de toepasselijke regelgeving en moraal, geen lasterlijke of beledigende inhoud biedt en niet pornografisch van aard is. 

 

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Euro Disney Associés S.A.S. garandeert in geen geval dat de toegang tot de Website ononderbroken, ogenblikkelijk en automatisch zal zijn gedurende de gehele periode dat deze online is. Euro Disney Associés S.A.S. behoudt zich bovendien het recht voor om de Website te allen tijde tijdelijk of definitief onbeschikbaar te maken.  

REIKWIJDTE VAN DE VERPLICHTINGEN VAN Disneyland Paris 

Deze website wordt gecontroleerd en beheerd door Disneyland Paris vanuit haar kantoor in Chessy, Marne-la-Vallée. Alle op de website toegankelijke informatie wordt verstrekt zoals deze zich voordoet. De documenten op deze site zijn enkel bedoeld om informatie te verstrekken en de activiteiten van Disneyland Paris voor te stellen. Opmerking: sommige informatie op deze website kan onjuist zijn en Disneyland Paris geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, op de inhoud ervan. Disneyland Paris behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk moment te wijzigen, met name bij het bijwerken van de website. Disneyland Paris garandeert evenmin dat de op de website aangeboden documenten voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving indien u deze vanuit andere regio’s raadpleegt. 

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 

Euro Disney Associates S.A.S.  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van toegang tot en gebruik van de hele of een deel van de Website, waaronder met name alle of een deel van de daarop aangeboden diensten. Euro Disney Associates S.A.S.  sluit alle garanties uit betreffende de beschikbaarheid en conformiteit van de functies van de Website en het vermogen van de Website om te voldoen aan de verwachtingen of behoeften van de bezoekers en gebruikers. Euro Disney Associates S.A.S.  garandeert niet dat de functies en diensten die door de Website worden aangeboden zonder onderbreking of fouten zullen worden verstrekt, noch dat gebreken zullen worden verholpen of dat de Website of de server die ze ter beschikking stelt vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. 

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de aan u verstrekte informatie. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u geen informatie naar de Website verzendt die aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid en u verbindt zich ertoe om door het gebruik van deze Website geen informatie door te geven die onwettig, in strijd met de openbare orde, lasterlijk, enz. is. Aangezien u volledig op de hoogte bent van de kenmerken van de website disneylandparis-news.com, ziet u af van elke aansprakelijkheid van Euro Disney Associés S.A.S.  in verband met het gebruik van de op de Website verstrekte informatie. Euro Disney Associates S.A.S.  wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. 

DUUR VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor de duur van de Website, binnen de grenzen van de periode dat deze online is. 

 

TOEPASSELIJK RECHT 

Tenzij anders bepaald door de lokale wetgeving, worden deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en uw relaties met Euro Disney Associés S.A.S.  in verband met de Website onderworpen aan het Franse recht en elk geschil is onderworpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbanken.   

Privacybeleid

WEBSITES VAN DERDEN 

Sommige hyperlinks op de Website leiden naar websites van derden die niet door Euro Disney Associés S.A.S. worden gepubliceerd  (YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). Bijgevolg sluit Euro Disney Associés S.A.S. elke aansprakelijkheid uit voor (i) elke inhoud of dienst die wordt aangeboden op deze websites van derden, (ii) elk verlies of elke schade die zou kunnen voortvloeien uit uw gebruik van deze websites van derden en (iii) de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt op de websites van derden. 

 

COOKIES 

Wanneer u de Website bezoekt, worden er cookies op uw computer geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk voor uw bezoek aan de Website. Cookies zijn stukjes informatie die door een website op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u die website bezoekt. Cookies kunnen de overdracht van informatie tussen u en ons inhouden. We gebruiken twee soorten cookies die elk verschillende functies vervullen:  

  • “Functionele” cookies, die essentieel zijn voor de werking van een website en de weergave van pagina’s en inhoud (waardoor gebruiker gemakkelijker kunnen navigeren), 
  • “Analytische prestatiecookies” om gegevens over het verkeer op de website te verzamelen. Deze informatie is anoniem en wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden (niet voor marketing- of commerciële doeleinden).
  • Cookies voor targeting- of reclamedoeleinden.

Voor cookies voor analytische prestaties en cookies voor targeting- of reclamedoeleinden is uw voorafgaande toestemming vereist.


U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen door op de volgende knop te klikken:

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Cookie-instellingen"/]

De verzamelde informatie is anoniem en wordt uitsluitend gebruikt worden voor statistische doeleinden (niet voor marketing of commerciële doeleinden). U kunt uw apparaat zo instellen dat het u informeert telkens wanneer een cookie naar u wordt verzonden. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te deactiveren. U kunt dit doen in de instellingen van uw browser. Als u cookies deactiveert, hebt u echter geen toegang meer tot veel functies die uw gebruikerservaring vergemakkelijken en zullen sommige van onze diensten niet goed functioneren. U kunt meer te weten komen over cookies en hun functies in het algemeen door een informatiewebsite zoals allaboutcookies.org te bezoeken.

Skip to content